Speltraining

 

 

 

 

 

 

 

Speltraining wordt veelal gegeven aan kinderen met een autistische spectrum stoornis (ASS)

of een verstandelijke beperking die een achterstand laten zien in hun spelontwikkeling.

Het spontane ontdekkingsspel laten deze kinderen niet of weinig zien.

 

 

 

Kenmerken die vaak opgemerkt worden:

Interesse in spelmaterialen is minimaal

Spelmateriaal wordt minimaal ontdekt

Er is weinig interactie tijdens het spel

Er ontstaat minimaal (of geen) symbolisch spel (doen alsof)

Spelhandelingen worden minimaal geimmiteerd

 

 

 

Tijdens speltraining zal uw kind gestimuleerd (en getraind) worden om het materiaal

op verschillende manieren te gebruiken. Tijdens de training is er ruimte om de materialen

zelfstandig (op hun eigen manier) te ontdekken en samen met de spelagoog. Op deze manier wordt de spelontwikkeling gestimuleerd, waardoor ook de algehele ontwikkeling.

 

Speltraining is geschikt voor zeer jonge kinderen tot ongeveer 10 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

De speltrainingsmethode die wij inzetten, is ontwikkeld door Prof. I van Berckelear-Onnes.