Spelbegeleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelbegeleiding is een methodische vorm van hulpverlening aan kinderen,

die stagneren in hun spelontwikkeling en spelontplooiing.

Door spelbegeleiding wordt de sensomotorische, cognitieve, sociale en / of emotionele ontwikkeling extra ondersteund.

 

 

Spelbegeleiding kan zowel thuis, als op school of in de praktijk gegeven worden.

Tijdens een kennismakingsgesprek zal er gekeken worden wat de hulpvraag vanuit ouders en/of begeleiders is.

Wanneer gewenst zullen we observatiemomenten afspreken en aansluitend gezamelijk doelen stellen.

 

Wanneer spelbegeleiding geboden wordt zal er ook gekeken worden naar de de spelomgeving.

 

 

 

 

 

Indicaties voor spelbegeleiding kunnen zijn:

 

Kinderen met weinig exploratiedrang.

Kinderen met eenzijdig en/of stereotype spelgedrag.

Kinderen die niet komen tot spel.

Kinderen die niet komen tot samenspel.

Kinderen die onder- of overgestimuleerd zijn op het gebied van spel.

Kinderen met motorische of zintuiglijke problemen.

Kinderen met een verstandelijke beperking.

Kinderen met gedragsproblemen.

Kinderen met concentratieproblemen.

Overactieve kinderen.

Kinderen met agressief gedrag.

Kinderen met een negatief zelfbeeld.

Kinderen met contactproblemen.

 

Kinderen die plezier beleven in het spelen en een goede spelontwikkeling hebben, staan vaak zelfverzekerder in de wereld.