Spelagogiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelen doen alle kinderen en gaat vanzelf… Immers, zo wordt vaak gedacht.

Het spel van kinderen is uniek, en vaak verloopt de spelontwikkeling gelijk met de algehele ontwikkeling van het kind.

Alleen… Niet altijd….

 

Wanneer de spelontwikkeling stagneert, kan spelbegeleiding of speltraining een goed middel zijn

om de spelontwikkeling te bevorderen.

 

 

 

Om als ouders of professional meer inzicht te krijgen in het spel en spelontwikkeling,

bieden we onder andere workshops en informatieavonden aan.

Kijk bij het tabblad Workshops voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelagogiek is gericht op kennisoverdracht rondom spel,

het bieden van spelbegeleiding (individueel of groepsgebonden) en speltraining.

 

“Ons kind kan zich moeilijk alleen vermaken, terwijl we voldoende speelgoed in huis hebben.

Hoe kan ik hier mee omgaan?”

 

“Gezelschapsspelletjes eindigen bij ons vaak vervelend. De kinderen kunnen niet tegen hun verlies.

Hoe kunnen we hier mee omgaan?”

 

"De kinderen in onze kleutergroep komen moeilijk tot spel.

Is het lokaal speelvriendelijk ingericht? Hebben jullie ideeën?"